Nordjö Sångkör


Nordsjö Sångkör är en blandad kör som idag verkar inom Helsingfors Arbis. Vi övar under Arbis-terminerna måndagkvällar kl. 18.25-19.55 på allaktivitetshuset Rastis i Nordsjö, på gångavstånd från metrostationen. Vi välkomnar gärna nya sångare - kom gärna och bekanta dig med oss på någon av våra övningar!

Till vår repertoar hör dels finlandssvenska och svenska visor och dels modernare låtar, allt från Fougstedt till ABBA. Förutom körövningar så sjunger vi också på körläger, konserter och körresor. Till exempel deltog vi i en körfestival i Rom i juni 2013.

Vår dirigent heter Susanna Tollet. Medlemsantalet har de senaste åren hållits runt ca 15-20.

Körens historia

För 75 år sen satt två äkta par och sjöng kvartett i Nordsjö. Herrar Gottberg och Wasström var anställda på ortens, på den tiden, största arbetsgivare, tegelfabriken Saseka. Där hade man stor social verksamhet med barnfester och fester för arbetarna på både finska och svenska.

Ledningen för fabriken lovade skaffa ett piano och betala dirigent och upplåta övningslokal om kvartetten blev en kör. Så blev Nordsjö Sångkör till hösten 1948.

Vi har alltid mangrant deltagit i de finlandssvenska sång- och musikfesterna, senast sommaren 2022 i Helsingfors. Många av oss har också flitigt deltagit i den nordiska sångfesten Nordklang. Också den ordnades senast sommaren 2022.

På bilden Nordsjö sångkör våren 2023