På de här sidorna finns information för Nordsjö sångkörs medlemmar.

När du har loggat in dig med din e-postadress och lösenordet du fått, kan du klicka på de gula rubrikerna till vänster för att öppna de berörda dokumenten.