Du kan också följa oss på Facebook.

Kontakta oss om du vill ha info om Nordsjö Sångkör:

 

Dirigent: Susanna Tollet

 

 

 

Ordförande:  Gun Sandholm
e-post: gun.sandholm(at)edu.hel.fi

 

 

Sekreterare: Marita Markkanen
e-post: marita.c.markkanen(at)gmail.com