Nordsjö sångkör startar sin verksamhet igen i september 2021.

Vi meddelar vid tillfälle när kören har möjlighet att ordna en konsert.